Wat is preverbale logopedie?

Preverbale logopedie

Logopedisten houden zich bezig met de diagnostiek en behandeling van stem-, spraak-, taal-, gehoor- en slikstoornissen bij volwassenen en kinderen. De behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen wordt preverbale logopedie genoemd.  Naast de term ‘preverbale logopedie’ wordt in de praktijk ook de wat oudere term prelogopedie nog regelmatig gebruikt.

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts of een kinderarts). Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken.

In de vroege ontwikkeling is ook het begin van de communicatieve ontwikkeling van belang. Over dit onderwerp is ook informatie te vinden op deze site.

Logopedisten die zich bezighouden met preverbale logopedie hebben na hun opleiding een aanvullende (Post-HBO) opleiding gevolgd. De verschillende hogescholen bieden hiervoor cursussen en opleidingen aan.

Waar wordt preverbale logopedie gegeven?

Als een kind in het ziekenhuis is opgenomen, kan de logopedist uit het ziekenhuis preverbale logopedie geven. Er zal dan een onderzoek plaatsvinden op verzoek van een arts. Aan de hand van uitkomsten van het onderzoek geeft de logopedist adviezen om drinken, eten of slikken te verbeteren. Hierbij worden ouders en verpleging ingeschakeld.

Na ontslag uit het ziekenhuis zal preverbale logopedie in de thuissituatie geregeld worden. De kinderarts uit het ziekenhuis zorgt voor de verwijzing. Preverbale logopedie in de thuissituatie wordt meestal gegeven door een preverbaal logopedist met een eigen praktijk. Omdat het om begeleiding van jonge kinderen gaat komt de preverbaal logopedist vaak aan huis. Indien dit niet mogelijk is, komen de ouders met hun kind naar de praktijk van de logopedist.

Zorgverzekeraars hanteren niet alle dezelfde regelgeving voor preverbale logopedie aan huis. Voor informatie daarover kan men het beste met de betreffende zorgverzekeraar contact opnemen.

Het is ook mogelijk dat er bij een bezoek aan het consultatiebureau problemen geconstateerd worden met de ontwikkeling van eten en drinken. De consultatiebureau-arts zal dan adviseren om preverbale logopedie te starten. Dit zal meestal via de huisarts of kinderarts verlopen.

In alle revalidatiecentra voor kinderen wordt ook preverbale logopedie gegeven. In verschillende instellingen waar kinderen met problemen in de ontwikkeling worden opgevangen en behandeld (kinderdagcentra voor verstandelijk gehandicapten, medisch kleuterdagverblijven) is meestal een logopedist met preverbale specialisatie werkzaam.

Waar kan ik een preverbaal logopedist vinden?

In de hierboven genoemde centra zijn meestal logopedisten aanwezig die zich verdiept hebben in de preverbale logopedie. Ook weten kinderartsen vaak welke logopedist ervaring heeft met dit onderdeel.

Via deze site via ‘Contact’ en vervolgens ‘Zoekkaart’ is het mogelijk om een logopedist in de buurt te zoeken.

Ook is het mogelijk via Logopediepraktijken informatie over een praktijk te bekijken. Vaak staat de specialisatie er bij vermeld.

Activiteiten eten en drinken