Wat is een te kort tongriempje en wat zijn de gevolgen voor het drinken?

Tongriempje (frenulum lingua)

(Engels: Tongue-tie)

Het tongriempje is een smalle weefselplooi tussen de tong en de mondbodem.  De term te kort tongriempje of ankyloglossie verwijst naar het feit dat het tongriempje te kort is of te ver doorloopt.  Als er problemen zijn bij het drinken aan de borst of uit de fles wordt een te kort tongriempje meestal gekliefd (doorgesneden).

Door middel van de Hazelbakerscore kan de beslissing genomen worden om het tongriempje wel of niet te klieven. Aan de hand van een aantal vragen over anatomie en functie worden scores gegeven. Bij een score < 8 is klieven geïndiceerd.

In de praktijk zien we twee verschillende vormen van een te kort tongriempje: een te kort tongriempje niet helemaal doorlopend tot aan de punt van de tong (linker afbeelding) en een tongriempje helemaal doorlopend tot aan de punt van de tong (rechter afbeelding).

te kort tongriempje babyte kort tongriempje kind 3 jaar

 

Bij de eerste vorm laat het tongriempje de tongpunt vrij, maar is het heel kort. Soms geeft het drinken problemen, zeker als de tong veel druk op de tepel (of speen) moet uitoefenen, soms is het geen enkel probleem. Bij deze vorm wordt er meestal  een knipje in het tongriempje gegeven. Hierbij zie je wisselende resultaten: soms drinken kinderen heel goed na de ingreep, soms gaan ze na een paar weken pas goed drinken.

Bij de tweede vorm wordt de tongpunt belemmerd in het goed heffen. Dat kan een probleem bij het zuigen geven, omdat er niet genoeg druk gegeven kan worden. Ook het maken van een vacuüm wordt dan lastig. Deze vorm moet bijna altijd onder narcose worden geopereerd, omdat het riempje van de tong moet worden losgesneden. Het kan zijn dat het drinken toch nog moeizaam verloopt, maar meestal gaat het kind na een zekere gewenning goed drinken.

Meer vragen? Kijk op Borstvoeding.com