Links

Site van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk

Op deze site staat veel duidelijke informatie over borstvoeding en telefoonnummers voor informatie

Gezamenlijke site van 4 borstvoedingsorganisaties

Een overzichtelijke site met doorlink-mogelijkheden naar verschillende sites

Borstvoeding.com

Site van het Kenniscentrum Borstvoeding. Heel veel informatie samengesteld door lactatiekundigen en ervaren borstvoeding-moeders, onder leiding van Stephan Kleintjes.

Start pagina Borstvoeding

De pagina met veel doorlinkmogelijkheden

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen

Een site met informatie over het werk van de lactatiekundige, adressen en informatie over borstvoeding

Medela, firma voor borstvoedingshulpmiddelen

Site van de firma Medela met informatie over borstkolven en andere borstvoedingshulpmiddelen

Site met informatie over het beroep, na- en bijscholing en adressen van logopedisten

Vereniging van diëtisten

Site met informatie over het werk van diëtisten, waarbij ze kunnen helpen en adressen

Vereniging ouders van kinderen met sondevoeding

Informatie over de vereniging Nee eten

Website van de Stichting Downsyndroom

Veel informatie over Downsyndroom, literatuur, regiogroepen en veel gestelde vragen

Startpagina over schisis

Heel veel informatie over schisis!

Vereniging ouderen en kinderen met een slokdarmafsluiting

Op de site staat veel informatie over de vereniging en de aandoening. Daarnaast mogelijkheden om vragen te stellen

Vereniging van Ouders van Couveusekinderen

Een zeer overzichtelijke site met heel veel informatie over te vroeg geboren kinderen

Vereniging voor kinderen en volwassenen met een hartafwijking

Informatie over verschillende aangeboren hartafwijkingen (o.a. bij kinderen)

Website van Suzanne Morris met veel informatie over begeleiding van kinderen met eet- en drinkproblemen

Op deze site staan veel links en zoekmogelijkheden naar firma’s die o.a. aangepast materiaal voor eten en drinken leveren

Moeilijk slikken

Website gewijd aan aangepaste voedingsconsistenties die nodig kunnen zijn voor volwassenen met een slikstoornis (dysfagie)

Dysfagie

Deze website geeft een overzicht van bronnen voor diagnostiek en behandeling van orofaryngeale slikstoornissen bij volwassenen door en voor logopedisten, logopediestudenten en onderzoekers

Website Vakblad Vroeg, Kennisplatform voor het jonge kind

Website Kind en Taal

Heel veel informatie over de taalontwikkeling van kinderen, over taalproblemen en hoe die getest kunnen worden, adviezen voor het stimuleren van de taalontwikkeling en wat de logopedist kan betekenen.