Wat is een te kort tongriempje en wat zijn de gevolgen voor het drinken?

Tongriempje (frenulum lingua)

(Engels: Tongue-tie)Het tongriempje is een smalle weefselplooi tussen de tong en de mondbodem.  De term te kort tongriempje of ankyloglossie verwijst naar het feit dat het tongriempje te kort is of te ver doorloopt.  Als er problemen zijn bij het drinken aan de borst of uit de fles wordt een te kort tongriempje meestal gekliefd (doorgesneden).

Door middel van de Hazelbakerscore kan de beslissing genomen worden om het tongriempje wel of niet te klieven. Aan de hand van een aantal vragen over anatomie en functie worden scores gegeven. Bij een score < 8 is klieven geïndiceerd.

In de praktijk zien we twee verschillende vormen van een te kort tongriempje: een te kort tongriempje niet helemaal doorlopend tot aan de punt van de tong (linker afbeelding) en een tongriempje helemaal doorlopend tot aan de punt van de tong (rechter afbeelding).